vineri, 21 octombrie 2016

Descopera Romania: #Timisoara2021 (Piata Unirii)

Timișoara este reședința și cel mai mare oraș al județului Timiș. Este primul oraș din Europa cu străzile iluminate electric (1884), punctul de declanșare al revoluției împotriva regimului comunist și totodată primul oraș liber din România (1989). Este deseori numită Mica Vienă, datorită clădirilor în stil baroc, al stilului de viață cosmopolit și al vieții culturale bogate.
Piața Unirii este cea mai veche piață din Timișoara. De-a lungul istoriei sale piața Unirii s-a numit și Hauptplatz (Piața Principală), Domplatz (Piața Domului) și Piața Losonczy (după numele comitelui Stefan Losonczy, ucis la 1552 când cetatea a fost cucerită de turci). Numele de Piața Unirii i-a fost dat în 1919, pentru că aici s-au oprit trupele române care au intrat în Timișoara. Din Piaţa Unirii se desprind înspre zona centrală numeroase străduţe înguste, cu clădiri istorice, la parterul acestora afându-se cafenele, baruri, pub-uri şi magazine.
Domul Romano-catolic. După mai bine de 700 de ani, în 1733 reședința episcopilor romano-catolici a fost mutată de la Cenad la Timișoara, unde prima catedrală a devenit biserica călugărilor iezuiți. Planul domului actual a fost realizat în stil baroc la Viena, sub îndrumarea arhitectului Josef Emanuel Fischer von Erlach, iar piatra de temelie a fost depusă în 1736 și lucrările au început în 1738. Din cauza terenului mlăștinos, catedrala a fost construită pe piloni de lemn. Are o lungime de 55 m., lățimea este de 22 m., înălțimea navei 16,90 m., iar a turnurilor 35,5 m. Primele clopote au fost turnate în 1763, iar orologiul a fost montat în 1764. Lucrările au fost terminate în 1774. Prin decretul împărătesei Maria Tereza, domul a fost ridicat la rangul de primă biserică a Timișoarei, în 1756.
Monumentul Sfintei Treimi – cunoscut și ca Statuia Ciumei se află în mijlocul pieței și amintește de încetarea epidemiei de ciumă care a devastat Banatul între 1731 și 1738. Piatra de fundație a fost pusă la 23 noiembrie 1740 de către un consilier al administrației locale de pe atunci, Johann Anton Deschan von Hannsen. Monumentul este compus dintr-o coloană înaltă triunghiulară pe care tronează Sfânta Treime, la bază aflându-se mai multe statui.
Fântâna din piața Unirii se află între statuia Sfintei Treimi și domul catolic. Aducținea de apă s-a făcut printr-un foraj în anul 1894 până la adâncimea de 412 metri. Apa avea un conținut ridicat de magneziu, calciu și o temperatură de 24,5 grade. Timp îndelungat după săparea fântânii, pe lângă apă a mai ieșit la suprafață și gaz metan. Temperatura apei în timp a scăzut, ceea ce i-a crescut gradul de potabilitate.
Palatul Brück este o clădire construită în 1910 de către arhitectul László Székely și constructorul Arnold Merbl în stilurile Art Nouveau și Secession, cu un caracter ușor eclectic. Clădirea a fost comandată de Salomon Brück, iar inițialele proprietarului încă se mai păstrează pe frontonul clădirii. Este o clădire cu patru nivele, fațada fiind decorată cu motive din folclorul maghiar.
Palatul Baroc sau Palatul Vechii Prefecturi s-a format prin contopirea și supraetajrea a două clădiri. Din 1733 aici era Oficiul Juridic Minier, iar în 1735 caseria garnizoanei militare. Denumirea de Palat Baroc se atribuie clădirii în 1754, când devine reședința guvernatorului regiunii Banat. La vremea respectivă palatul a fost decorat în stil baroc. Până în anul 1849 este sediu de comitat, apoi, între anii 1849 - 1860 aici s-a instalat conducerea Voivodinei sârbești și Banatul timișan. Din 1861 a redevenit sediul Comitatului Timiș, până în 1918. Elementele de decorație barocă dispar la sfârsitul secolului al XIX-lea, când palatul devine Casa Comitatului. Această înfățișare se păstreză și astăzi. După primul război mondial devine sediul prefecturii Timiș, iar între 1944 și 1958 a găzduit comandamentul trupelor sovietice staționate în oraș. Astăzi, Palatul Baroc găzduiește Muzeul de Artă
Casele canonicilor sunt un ansamblu de patru clădiri monument istoric, aflate pe latura nordică a pieței, fiind lipite una de alta. Ele sunt atestate încă din anul 1758, iar de-a lungul timpului și-au schimbat proprietarii și destinațiile comerciale. În 1844 cele patru case aveau o singură fațadă, care a fost probabil deteriorată în cursul evenimentelor din 1849, după aceea fiind refăcute fațade individuale.
Catedrala Ortodoxă Sârbă. Din motivul poziționării lăcașului pe axa vest-est, fațada bisericii, aflată la vest, este spre strada Emanoil Ungureanu, nr. 14, iar absida catedralei, aflată la est, spre Piața Unirii.  Fosta biserică a comunității ortodoxe din Timișoara a pierit într-un incendiu în anul 1728. Noua biserică a fost ridicată între anii 1744-1748 în stil baroc, cu ajutorul donațiilor credincioșilor.
Palatul Episcopiei Ortodoxe a fost construit între 1745-1747, pe vremea episcopului George Popovici, inițial în stil baroc, însă în forma actuală, clădirea a ajuns în urma modificărilor din 1905-1906, arhitect fiind László Székely. Fațada actuală datează din 1911, fiind definită de elementele decorative sârbești.
Casa Comunității Ortodoxe. Pe locul actualei construcții este atestată pe planul cetății, încă de la 1752, o clădire care deservea comunitatea ortodoxă, atât cea română, cât și cea sârbească. Clădirea veche a fost însă demolată în anul 1812, iar în locul ei a fost ridicat imobilul actual în anul 1828, în Kasernenstil.
Clădirea Băncii de Scont se află în colțul pieței, între laturile vestică și sudică. Are fațade atât spre strada Vasile Alecsandri, cât și spre strada Gheorghe Lazăr, prima fațadă fiind mai scurtă și mai bogat ornamentată, în timp ce a doua este mai lungă și mai sobră. Clădirea a fost construită între 1906-1908 și este decorată cu motive ale folclorului maghiar.
Casa Emmer a fost construită în 1908 după planurile arhitectului László Székely. Are patru nivele și a fost construit în stil eclectic și Art Nouveau.
Palatul Dicasterial. Clădirea monumentală, cu 4 nivele și trei curți interioare, șase porți și 273 de birouri a fost construită în stilul renașterii italiene, imitând Palatul Medici din Florența. În urma lucrărilor care au durat 5 ani (1855-1860) a rezultat a clădire administrativă sobră, monotonă și lipsită de ornamente. Astăzi adăpostește sediul Judecătoriei, Tribunalului și al Curții de Apel Timișoara.
Casa Prințului Eugeniu de Savoya a fost ridicată în prima jumătate a secolului XIX pe locul Porții Forforoza. Prin această poartă au intrat în 1716 trupele austriece conduse de Eugeniu de Savoia și i-au alungat pe turci. În urma sistematizării în 1817, poarta Forforoza a fost demolată.
Biblioteca Academiei/ Casa Ormos. Biblioteca Filialei Timișoara a Academiei Române funcționează în această clădire eclectică-secesionistă ridicată în anul 1891. Este fosta casă Welauer, care a fost modificată și transformată în muzeu, pentru a găzdui colecțiile Societății de Istorie si Arheologie, societate fondată în 1872, de Ormós Zsigmond. Ormós a început colectarea obiectelor muzeistice, prin achiziții și donații. Aceste obiecte au constituit baza societății de Istorie și Arheologie, și mai târziu a Muzeul Banatului. În 1882, în calitate de prefect al Comitatului Timiș, Ormós Zsigmond a lansat o chemare de subvenție pentru clădirea muzeului, căutând să atragă cât mai mulți membri fondatori, însă, datorită creșterii numărului de exponate, la data terminării, clădirea a și devenit neâncăpătoare. Din 1941, aici a funcționat Biblioteca Comunală, iar din 1953, Biblioteca Academiei.

În apropierea pieței Unirii se găsesc și:
Palatul Dejan sau Deschan, a fost construit în 1735 de către consilierul Deschan în stil neoclasic. Clădirea are trei nivele, parter și două etaje, iar fațada este împodobită cu niște coloane corintice. Propriarii acestui palat au fost de origine franceză, dar ulterior și-au schimbat numele în Deschann de Hansen. Drept urmare mulți cunosc palatul sub numele de Deschan. După revoluție clădirea a fost retrocedată și renovată de actualii proprietari. În prezent în interiorul ei sunt spații comerciale.
Copacul breslelor. Această casă aparținând Asociației Calfelor din Timișoara de odinioară, a fost renumită pentru pomul breslelor, care a fost plasat la colțul clădirii. Acest pom era un trunchi de copac îmbrăcat în tablă de fier, fixat în perete cu o bară de fier încuiată cu un lacăt care nu avea loc pentru cheie. Calfele care vizitau Timișoara veneau pregătiți cu un cui cu un cap mare gravat cu inițiala numelui lor, bătându-l în trunchiul copacului. Originalul se află acum la Muzeul Banatului, dar cel expus în colțul clădirii este o copie a originalului.
Casa Mercy. Este o construcție cu două nivele, cu o intrare străjuită de patru coloane. Istoria casei nu se cunoaște cu exactitate. Se spune că după retragerea turcilor, aici a fost reședința primului guvernator al Banatului, Claudius Florimund Mercy. Pe planul orașului din 1758, în această zonă figurează un grup de case, iar terenul din fața lor poartă numele de Piațeta Mercy. Este posibil să fi locuit guvernatorul într-una din aceste case, dar se știe că el nu a mai fost în viață când s-a construit această clădire, fiindcă a căzut în lupte în 1734, la Parma.